Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

25proyecto-int-1-santillana-llegir-es-un-bon-pla-valencia-andrearlluch

Treballant al departament de comunicació del pla lector de Santillana Infantil i Juvenil Llegir és un bon pla. Disseny i execució de l’estratègia comunicativa i social media. Community manager de les xarxes socials Facebook i Twitter.

Llegir és un bon pla format pel Grup Promotor i Voramar pertany a l’activitat de Santillana Infantil i Juvenil. Llegir és un bon pla és un pla lector per desenvolupar les competències lectores de l’alumnat, fer-lo gaudir de la lectura i estimular-lo a tenir un esperit crític i reflexiu. L’activitat de la línia infantil i juvenil es basa en dues premisses fonamentals: la qualitat literària de publicacions i el servei als usuaris, totes dues fonamentades en el principi universal que la creació de bons lectors és indispensable per a la formació integral, tant acadèmica com personal, de l’individu. Així, el catàleg de Santillana Infantil i Juvenil es configura tenint com a primer criteri la incorporació de tots aquells autors i obres que han aconseguit rellevància nacional i internacional en el camp de la literatura per als nens i joves, molts dels quals avalats pels premis de més prestigi, des de l’Andersen fins al Nacional de Literatura o el Lazarillo.