Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Tutoria del Curso de Especialización en Proyectos de Lectura y Biblioteca Escolar en el Campus Virtual de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Tenint com a una de les prioritats: potenciar la comunicació i difusió de les biblioteques escolars a través de la xarxa. En el vídeo adjunt podeu visualitzar un exemple de narració digital proposada al curs i realitzada per l’alumne Alfredo Pérez en la Sala de Lectura de Mitocondria en Chiapas, Mèxic.

La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos és un organisme internacional de caràcter governamental per a la cooperació entre els països iberoamericans en el camp de l’educació, la ciència, la tecnologia i la cultura en el context del desenvolupament integral, la democràcia i la integració regional. La seu central de la seua Secretaria General és a Madrid i compta amb oficines regionals a Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú i Uruguai. Entre les finalitats de la OEI estan la de contribuir a enfortir el coneixement, la comprensió mútua, la integració, la solidaritat i la pau entre els pobles iberoamericans a través de l’educació, la ciència, la tecnologia i la cultura, i la de col·laborar permanentment en la transmissió i intercanvi de les experiències d’integració econòmica, política i cultural produïdes als països europeus i llatinoamericans, que constitueixen les dues àrees d’influència de l’Organització, així com en qualsevol altre aspecte susceptible de servir per al desenvolupament dels països .