Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Profesora, diseño y ejecución de la estrategia comunicativa y social media en el Diploma en Cultura, Lectura y Literatura para Niños y Jóvenes (Diploma LIJ) que organiza el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana IIFV y el ADEIT.

El Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves va dirigit a docents de secundària, primària o infantil, bibliotecaris, llibreters, treballadors de les àrees culturals dels ajuntaments, graduats en Filologia, Documentació, Pedagogia i Magisteri. Entre el objectius del Diploma estàn conèixer i analitzar les mostres de la cultura, la lectura i la literatura adreçades als infants i adolescents, entendre la cultura, la lectura i la literatura des de la diversitat cultural, usar criteris per seleccionar les propostes lectores adequades a cada destinatari, aplicar els coneixements a l’entorn professional i personal dels estudiants per millorar-ne la pràctica diària., conèixer, analitzar i adaptar a l’entorn laboral els mecanismes de promoció de lectura i literatura des de la diversitat de formats, gèneres, cultures i destinataris, conèixer, analitzar i adaptar a l’entorn laboral models de bones pràctiques de promoció de la lectura i la literatura com, per exemple, art i literatura, lectura i televisió de centre, Twitter, blogs…