Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Elaboració de la pàgina web de TIBS Consultoria en col·laboració amb Neobunker. Assessorament en la utilització de les xarxes socials: Facebook, Twitter i Linkedin.

TIBS Consultoria neix com un projecte empresarial de Vicent Lluch, després de més de 20 anys d’experiència en la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València. L’activitat de TIBS consultoria se centra en el turisme i el comerç amb la gestió i posada en marxa de Projectes Turístics, assessorament en la recerca d’incentius i consultoria per a la millora de productes turístics que ja estiguen en marxa. En la internacionalització prestant serveis de Consultoria per a la implantació d’empreses en mercats internacionals, estudis de viabilitat i organitzant viatges de prospecció i participació en Fires i Esdeveniments Internacionals. En B2B prestant serveis per optimitzar la presència de les empreses a Internet, analitzant la seua estratègia de Màrketing Digital i realitzant consultoria de pàgines web com a canal per fer negocis B2B. I en social media prestant serveis per optimitzar les estratègies de les empreses en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) I propostes de Màrketing Online en funció del sector d’activitat del client.