Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Elaboració de la pàgina web del catedràtic Felipe Zayas, del seu bloc Darle a la Lengua i de la identitat corporativa online en col·laboració amb Neobunker. Disseny de l’estratègia comunicativa a la xarxa a través del social media. Assessorament en la utilització de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Slideshare, Youtube i Diigo.

Felipe Zayas és catedràtic d’Educació Secundària. Professor de Llengua i Literatura des de 1979. Professor en el Màster d’Educació Secundària, a la Universitat de València, entre 2009 i 2012. Membre dels equips redactors del currículum de Castellà: Llengua i Literatura i de Llengua i Literatura (ESO) a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i al Ministeri d’Educació. Autor de materials didàctics i de diverses publicacions, ponent en cursos de formació del professorat en temes de didàctica de la llengua i de la literatura i de l’ús de les TIC. Membre del consell assessor de les revistes de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Aula d’Innovació Educativa. Membre del grup Greal de la Universitat de Barcelona.