Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Assessoria i diagnòstic per a l’optimització de la web i la intranet de Etxepare Euskal Institutua. Disseny i suport en l’execució d’un projecte de comunicació online per a la dinamització d’aquesta intranet. Disseny d’una campanya de difusió de la identitat corporativa a través de la xarxa i per mitjà de la pàgina web i els social media. En la imatge adjunta podeu visualitzar la notícia apareguda en El País sobre una de les accions realitzades a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter.

Etxepare Euskal Institutua és una institució pública creada pel Govern Basc el 2010. La seua missió és la difusió en el món de la llengua i cultura basca, universalitzar les expressions més significatives de la cultura basca. Els seus objectius principals són: afavorir i potenciar el reconeixement internacional de la llengua basca, promoure universalment l’ensenyament, l’estudi i l’ús de l’euskera, impulsar la investigació relativa a la cultura basca, especialment a les universitats i organismes d’investigació superior, contribuir a despertar la curiositat per la cultura basca, promoure internacionalment els projectes culturals realitzats al País Bas.