Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Coaching en la creació de la nova identitat de Elisa Yuste sota la marca ‘Consultoría en cultura y lectura’. Elaboració de la pàgina web i de la identitat corporativa en col·laboració amb Neobunker. Disseny de l’estratègia comunicativa a la xarxa a través del social media. Formació i assessorament en la utilització de les xarxes socials: FacebookTwitterYoutubeLinkedin i Slideshare.

Elisa Yuste, llicenciada en Filologia Anglesa i Hispànica per la Universitat de Salamanca. Màster en Edició, Literatura Infantil i Juvenil, i Lectura. Postgrau en Lideratge i Gestió d’Equips, i Protocol i Organització d’Actes. Ha treballat en l’àmbit de l’educació, l’edició i la traducció. Entre 2003 i 2013, treball a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; primer en l’equip del Centre de Documentació i Investigació en Literatura Infantil i Juvenil; entre 2006 i 2012, com a coordinadora de l’Àrea de Promoció de la Lectura; i en l’últim període, com a responsable dels Observatoris de Materials de Lectura per a Infants i Joves i de Promoció de la Lectura amb Nens i Joves. Paral·lelament, he participat en estudis i investigacions; he col·laborat en la creació de publicacions, portals d’internet i aplicacions web. He dissenyat, coordinat i impartit cursos de formació presencial i virtual.