Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Issuu

Centro Virtual Leer.es

Anar al projecte
Serveis realitzats:

Disseny i execució de l’estratègia comunicativa a la xarxa a través dels social media i de les xarxes socials: FacebookTwitterFlickrYoutube per al Centro Virtual Leer.es.

El Centro Virtual Leer.es és un projecte del Ministeri d’Educació amb el propòsit de millorar el rendiment acadèmic de tots els alumnes, perquè la lectura és instrument imprescindible per aprendre matemàtiques, música, literatura o cinema. Leer.es pretén transmetre l’entusiasme per la lectura i animar a la seua pràctica, així com aportar materials i consells per als docents i les famílies. En Leer.es els estudiants trobaran materials didàctics en tot tipus de formats per aprendre a comprendre i a escriure en totes les àrees i matèries. Les famílies trobaran un panorama dels informes i estudis internacionals que aprofundixen en els poderosos vincles entre lectura i família. I els docents tenen un webcast, un espai de formació basat en vídeos del Centre Virtual Leer.es, que mostra com millorar la competència en comunicació lingüística d’estudiants de totes les etapes educatives. Conté nombrosos vídeos que il·lustren bones pràctiques d’aula i veus expertes que dibuixen un marc teòric per a la millora de la competència en comunicació lingüística com a eina bàsica per a l’aprenentatge.